مورد اعتماد

Master for Minecraft-Launcher

catappult
9.68MB
دانلودهای فروشگاه 250k - 500k
نسخه 1.2.9 1 روز قبل

توضیح Master for Minecraft-Launcher

**Support MinecraftPE 0.15.2

This app requires Minecraft PE (by Mojang).

[Key Features]

★All mods in one★

-Player: Invincible | Fly | Sprint

-Mob: Creeper | Enderman | Silverfish | Mushroom cow | Ocelot| Ghast

-Game: Change Weather | Time | Mode | Show HP

-Item: (TMI) Too many items | Redstone | Redstone Mobs

-Rapid build: Put Line, Cuboid, Sphere by one click

★Import&Download★

Minecraft Mod |Minecraft Maps | Minecraft Textures |Minecraft Skins |Minecraft Seeds

By using Minecraft PE Master, you can download and import minecraft map, texture, skins, seeds and mods for free and apply to Minecraft PE.

It is not only a launcher for Minecraft PE, but also an app for you to download fantastic Minecraft maps, skins, texture packs, seeds and mods. There are plenty of maps for minecraft. Players can download adventure maps, PVP maps, minigame maps, etc. MCPE Master will update MCPE maps, MCPE skins, MCPE texture, MCPE seeds and MCPE mods everyday so that players can access the newest resources. We will continuously focus on finding out more resources packs. Anyone who would like to show their Minecraft maps, skins, texture, seeds or mods to other players can send their works to MCPE Master. They can send those packs of maps for minecraft (no matter adventure maps or PVP maps, or even minigame maps), skins for minecraft, texture for minecraft , seeds for minecraft, and mods for minecraft( including car mods, gun mods, pet mods, etc) by email (mcpemaster11@gmail.com), or upload via the port in the app. They will be shown on the app if the quality is acceptable. For Minecraft skins, there is a function called 3D preview. Thousands of skins for minecraft are available. You can preview the skins you chose in 360 degree and download for free. For Minecraft mods, there are plenty of mods like Polar Bear mod, every kind of gun mods, pet mods, car mods. These are some of the mods for minecraft that are the most popular among Minecraft players. All the interesting maps, cool skins, amazing texture and varied mods can be applied to Minecraft PE by simply click download and apply.

MCPE Master is an app for minecraft cheating as Block Launcher and Toolbox for minecraft pe. However, it is more powerful and useful because it is not only for minecraft cheating, but also provides huge amount of maps for minecraft, skins for minecraft, seeds for minecraft, mods for minecraft , and texture packs There are some functions that you are not going to find on other apps for Minecraft PE such as Block Launcher, TMI (too many items), Toolbox for Minecraft PE. For example, you can use the function of rapid build to build your empire rapidly and conveniently. Block Launcher and toolbox for minecraft pe cannot download either maps for minecraft, or mods for minecraft. Toolbox for minecraft pe and Block Launcher can only import maps for minecraft, skins for minecraft and modPE. Also, you can only import resources packs for minecraft from Toolbox for minecraft pe while MCPE Master offers you the chance to both import and download resource packs for minecraft. Some players may prefer the interface of Block Launcher, some may prefer that of Toolbox for minecraft pe, while we still recommend you to have MCPE Master in your phone in case of failing to import recource packs for minecraft sometimes. In addition, the function of No Clip allows you to travel around the undergroud without barriers. Quick chest fill allows you to fill your chests conveniently. More functions are developing on step. More texture packs, gun mods, car mods, pet mods, adventure maps, minigame maps, pvp maps are waiting for you. Download MCPE Master for free and enjoy Minecraft PE.

We are not affiliated with Mojang. And it is not an official Mojang app. While we appreciate that Mojang developed Minecraft PE so that we can play Minecraft on our phones.

The Minecraft Name, the Minecraft Brand and the Minecraft Assets are all property of Mojang AB or their respectful owner.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">** Ondersteuning MinecraftPE 0.15.2

Deze app vereist Minecraft PE (door Mojang).

[Belangrijkste kenmerken]

★ Alle mods in één ★

-speler: Invincible | fly | Sprint

-Mob: T-shirt | Enderman | Silverfish | Mushroom cow | Ocelot | Ghast

-Game: Weather Change | Time | mode | Show HP

-Item: (TMI) Te veel items | Redstone | Redstone Mobs

-snelle Build: Put Line, Cuboid, Sphere door een klik

★ Import & Download ★

Minecraft Mod | Minecraft Maps | Minecraft Textures | Minecraft Skins | Minecraft Seeds

Door het gebruik van Minecraft PE Master, kunt u deze downloaden en importeren minecraft kaart, textuur, huiden, zaden en mods gratis en gelden voor Minecraft PE.

Het is niet alleen een launcher voor Minecraft PE, maar ook een app voor u om fantastische Minecraft kaarten, skins, textuur packs, zaden en mods te downloaden. Er zijn tal van kaarten voor minecraft. Spelers kunnen downloaden avontuur kaarten PVP kaarten minigame kaarten, enz MCPE Master zal MCPE kaarten MCPE skins, MCPE textuur, MCPE zaden en MCPE mods elke dag te werken, zodat spelers toegang tot de nieuwste middelen. We zullen continu richten op het vinden van meer middelen packs. Iedereen die graag hun Minecraft kaarten, skins, textuur, zaden of mods laten zien aan andere spelers kunnen hun werken MCPE Master sturen. Ze kunnen die verpakkingen van kaarten voor minecraft (ongeacht avontuur kaarten of PVP kaarten, of zelfs minigame maps), skins voor minecraft, textuur voor minecraft, zaden voor Minecraft, en mods voor Minecraft (met inbegrip van auto mods, wapen mods, huisdier mods sturen , etc) per e-mail (mcpemaster11@gmail.com), of uploaden via de haven in de app. Zij zullen op de app worden weergegeven als de kwaliteit is aanvaardbaar. Voor Minecraft skins, is er een functie genaamd 3D preview. Duizenden skins voor minecraft beschikbaar zijn. U kunt een voorbeeld van de skins die u hebt gekozen in 360 graden en gratis te downloaden. Voor Minecraft mods, zijn er tal van mods zoals Polar Bear mod, elke vorm van pistool mods, huisdier mods, auto mods. Dit zijn enkele van de mods voor Minecraft dat het onder de Minecraft-spelers zijn het meest populair. Alle interessante kaarten, koele skins, geweldige textuur en gevarieerde mods kunnen om Minecraft PE worden toegepast door simpelweg te klikken downloaden en toe te passen.

MCPE Master is een app voor minecraft vreemdgaan als Block Launcher en Toolbox voor minecraft pe. Echter, het is krachtiger en nuttig, want het is niet alleen voor minecraft vreemdgaan, maar biedt ook enorme hoeveelheid kaarten voor minecraft, skins voor minecraft, zaden voor minecraft, mods voor Minecraft, en textuur packs Er zijn een aantal functies die u niet gaat vinden op andere apps voor Minecraft PE zoals Block Launcher, TMI (te veel items), Toolbox voor Minecraft PE. Zo kunt u de functie van de snelle opbouw gebruiken om je rijk snel en gemakkelijk op te bouwen. Block Launcher en toolbox voor minecraft pe kan niet downloaden van beide kaarten voor minecraft of mods voor Minecraft. Toolbox voor minecraft pe en Block Launcher kan alleen kaarten voor minecraft, skins importeren voor Minecraft en modPE. Ook kunt u alleen middelen import packs voor minecraft van Toolbox for minecraft pe terwijl MCPE Master biedt u de kans om zowel de import en downloaden resource packs voor Minecraft. Sommige spelers kunnen de interface van Block Launcher voorkeur, kunnen sommige de voorkeur aan dat van de Toolbox voor minecraft pe, terwijl wij u toch aanraden om MCPE Master in uw telefoon in het geval van het niet om resource packs soms importeren voor Minecraft. Daarnaast is de functie van No Clip laat rond de undergroundstrips te reizen zonder grenzen. Quick borst te vullen kunt u uw koffers gemakkelijk in te vullen. Meer functies ontwikkelen op stap. Meer texture packs, wapen mods, auto mods, huisdier mods, avontuur kaarten minigame kaarten zijn pvp kaarten voor u klaar. Download MCPE Master gratis en geniet van Minecraft PE.

We zijn niet verbonden met Mojang aangesloten. En het is geen officiële Mojang app. Terwijl wij waarderen dat Mojang ontwikkeld Minecraft PE zodat we Minecraft kunt spelen op onze telefoons.

De Minecraft Naam, de Minecraft Brand en de Minecraft Assets zijn allemaal eigendom van Mojang AB of hun respectvolle eigenaar.</div> <div class="show-more-end">

مشاهده بیشتر

ذخیره رتبه بندی های کاربر برای Master for Minecraft-Launcher

4.48
21
5
16
4
2
3
1
2
1
1
1

ذخیره دیدگاه ها برای Master for Minecraft-Launcher

زبان
هیچ دیدگاهی برای Master for Minecraft-Launcher نیست، اولین نفر باشید!

پرچم Master for Minecraft-Launcher

پرچم trusted
بخوبی کار می کند 12
پرچم needs licence
نیازمند گواهینامه 4
پرچم fake
اپلیکیشن تقلبی 1
پرچم virus
ویروس 3
آواتار فروشگاه catappult
catappult فروشگاه 32.38k 30.79M

APK اطلاعات درباره Master for Minecraft-Launcher

نسخه APK 1.2.9
سازگاری Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)


دانلود Master for Minecraft-Launcher APK
دانلود